Ons specialisme: Maritieme Risico’s

Assurantiekantoor Vermeij is gespecialiseerd in maritieme risico’s. Door de opgedane kennis en ervaring hebben we dit ook kunnen toepassen op andere vlakken.
Onze kennis willen wij inzetten om bij u risico’s te verkleinen, weg te nemen of te verzekeren. Mocht er dan toch nog wat voorvallen dan staan wij 24/7 voor u klaar om u bij iedere schade terzijde te staan en de schade van begin tot de uiteindelijke afwikkeling maximaal te begeleiden.
Bij het exploiteren van een schip, van tanker, hopperdredger tot passagiersschip komt er meer om de hoek kijken dan enkel de casco & machinerieën polis. Zo is er ook een dekking nodig voor de aansprakelijkheid.
  • Cascoverzekering: deze verzekering biedt dekking voor schade aan schip en motoren als gevolg van eigen gebrek, aanvaring, en van buitenkomende onheilen. Daarnaast wordt deze verzekering aangevuld met dekking indien noodzakelijk voor inboedel, nautische apparatuur en overige aan en toebehoren. Afhankelijk van de voorwaarden geeft een casco verzekering ook dekking voor aansprakelijkheid, en opruimingskosten.
  • Aansprakelijkheidsverzekering: in aanvulling op de cascoverzekering is een protection & indemnity verzekering noodzakelijk. Deze verzekering biedt bijvoorbeeld dekking voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit schade aan of door de lading. Of indien een passagier letsel oploopt. Daarnaast wordt er (eventueel) dekking geboden voor wrakopruiming en aansprakelijkheid welke boven de cascodekking uit komt.
  • Molestverzekering
  • Tijdverletverzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering
Naast het schip is het van belang ook de risico’s voor de bemanning in kaart te brengen om de (financiële) gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ongeval of overlijden over te dragen aan een verzekeraar, waarbij gekeken dient te worden naar wet- en regelgeving en arbeidsovereenkomsten.
Alle verzekeringen brengen wij voor u onder bij eerste klas verzekeraars.