Door onze kennis van de markt kunnen wij u uitstekende oplossingen aanbieden voor de maritieme risico’s.  Als onafhankelijk adviseur brengen wij samen met u de risico’s in kaart en gaan na op welke wijze deze risico’s kunnen worden overgedragen of worden verminderd.
Mocht er onverhoopt schade voorvallen dan staan wij 24/7 voor u praat om u te begeleiden in de afwikkeling van de schade. Wij zullen hiertoe in overleg gaan met experts, verzekeraars en overige partijen om de voor u meest gunstige oplossing te kunnen bieden.
Ook op na schade en afsluiten van de polis staan wij voor u paraat om u op de hoogte te houden van de actualiteiten. Waar nodig passen wij dan dekking aan zodat het gehele verzekeringspakket actueel blijft.