Bij het repareren van schepen of nieuw/afbouw van een schip zijn er verschillende risico’s te onderscheiden. Samen met u analyseren we uw risico’s. Hierbij is het van belang de door u gehanteerde voorwaarden en contracten door te nemen en de hieruit voortvloeiende consequenties inzichtelijk te maken. Van zowel tijdens als na de bouwperiode.

Aanbouwverzekering en werfaansprakelijkheid

De aanbouwpolis geeft dekking voor schade aan het schip in aanbouw en de hierbij horende materialen. Daarnaast geeft een werfaansprakelijkheid dekking voor de financiële gevolgen die u loopt door de gehanteerde voorwaarden.

Garantie

Na oplevering zal er indien overeengekomen een garantieperiode ingaan. Graag bespreken wij met u de (on)mogelijkheden.

Werkmaterieel

Torenkranen en ander werkmateriaal, met deze polis bent u verzekerd van dekking voor schade aan uw materiaal en tevens de schade die wordt toegebracht aan derden.

Daarnaast, heeft u gedacht aan

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
  • Verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Wagenpark
  • Gebouwenverzekering

Ook voor deze zaken staan wij voor u gereed.